Cennik

30 zł

Wynajęcie kortu - 1h

40 zł

Wynajęcie kortu  przy oświetleniu - 1h

80 zł

Lekcja indywidualna z instruktorem

wraz z kortem - 1h

90 zł

Lekcja grupowa z

instruktorem

wraz z kortem - 1h

GRATIS

Wypożyczenie rakiet i piłek

10 zł

Zajecia Fitness

z instruktorem - 1h

20 zł

Ping Pong - 1h wynajęcia stołu wraz  ze sprzętem

270 zł

Karnet wynajęcia kortu - 10 h

(nie dotyczy gry przy oświetleniu)